Klasik Gitarda Temel Parmak Vuruşları

Klasik Gitarda Temel Parmak Vuruşları

Klasik gitarda, serbest vuruş olarak da adlandırılan “tirando” ve dayanaklı vuruş adıyla bilinen “apoyando” olmak üzere iki temel parmak vuruş şekli vardır. Biz büyük ölçüde, aynı anda birden fazla teli çalmaya ve gerektiğinde yan tellere de vuruş imkanı sağlayan tirando tekniği kullanılacaktır. Apoyando tekniğine ise melodinin belirli bir bölümünü veya belirli notaları vurgulamak gerektiğinde yer verilecektir.
Tirando
Başparmak ve diğer parmakların her zaman birbirinin aksi yönde hareket etmesi gerekmektedir. Başparmak tele vurduktan sonra gitardan hafifçe uzaklaşacak, ve bir sonraki vuruşun yapılacağı tele yeniden yaklaşmak için küçük bir daire çizecektir. (Bkz. Aşağıdaki fotoğraf)
Diğer parmaklar temel olarak birinci ve ikinci eklem yerlerindeki küçük hareketlerle vuruş yapacaklardır. Tele yukarı yönde vuruş yaparak avuç içerisine doğru kıvrılacaklardır.
Başparmak ve diğer parmakların birbirine çarpmadan serbest bir şekilde vuruş yapabilmesi için, birbirlerinden hafifçe ayrık durması ve başparmak sola dönük iken geri kalan parmakların sağ tarafa doğru açılanması gerekmektedir.


Klasik Gitarda Temel Parmak Vuruşları
1 ve 2 numaralı fotoğraflarda işaret parmağının tirando tekniği ile vuruş hazırlığı, uygulaması ve vuruş sonrası yönü gösterilmektedir. İşaret parmağı yukarı yönde hareket ederek tele vuruş yaptıktan sonra, yoluna avuç içine doğru devam ederek hareketini tamamlamaktadır. 3 ve 4 numaralı fotoğraflar ise başparmağın tirando tekniği ile vuruş yaparken aynı hareketleri izlemesini göstermektedir. Başparmak aşağı yönde hareket ederek tele vuruş yapmakta, vuruş sonrasında telden hafifçe uzaklaşarak yoluna devam etmekte, daha sonra küçük bir daire çizerek ve yeniden vuruş yapmak üzere tele yaklaşarak hareketini tamamlamaktadır.
Klasik Gitarda Temel Parmak Vuruşları
Apoyando
Apoyando tekniği biraz daha ağırlık ve vurgu verilmiş bir sese ulaşmak amacıyla parmağın tele kuvvetlice vuruş yapıp bir sonraki tele yaslanması surretiyle hareketini tamamladığı vuruş tekniğidir. Bu teknik tekli nota dizeleri içeren temalarda veya öne çıkarılması ve vurgulanması amaçlanmış melodilerde kullanılmaktadır.
Apoyando ile paş parmak vuruşu, paşparmağın tele vuruş açısını hafifçe değiştirerek vuruş sonrasında bir alt tele yaslanması ile gerçekleşmektedir.
Geri kalan parmaklar ile apoyando tekniğinde vuruş yapmanın iki yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı tele vuruş yaparken parmağın birinci eklemden hafifçe geriye doğru bükülmesini sağlayarak parmak ucunun vuruş yapılan teli rahatça geçtiği ve böylelikle bir sonraki tele yaslandığı yöntemdir. Bu yöntemle karakterisitik bir şekilde nağmeli ve zengin bir ses elde etmek mümkündür.
Diğer apoyando yönteminde ise eklem sert bir şekilde hareketsiz tutularak tele vuruş yapılmakta, elde edilen ses ise biraz daha sert ve vurmalı olmaktadır. Bu ikinci yöntem özellikle flemenko gitaristleri tarafından sıklıkla tercih edilmekte ve çok hızlı çalınan gam içerikli pasajlarda kullanılmaktadır.
Aşağıdaki fotoğraflarda apoyando ve tirando arasındaki farklar açık bir şekilde görülmektedir.
Klasik Gitarda Temel Parmak VuruşlarıKlasik Gitarda Temel Parmak Vuruşları
1 ve 2 numaralı fotoğraflarda işaret parmağının apoyando tekniği ile vuruş öncesi ve sonrası pozisyonu gösterilmektedir. 1 Numaralı fotoğrafta görüleceği gibi el tirando tekniğine göre tellerden biraz daha yukarıda konumlanmakta, parmaklar da çok daha az kıvrılmaktadır. 2 Numaralı fotoğrafta ise parmağın vuruş sonrası bir sonraki tele yaslanmış hali (bu fotoğrafta 1. tel olan Mi(E) teline vuruş yapıldıktan sonra 2. tel olan Si(B) teline yaslanmıştır) gösterilmektedir.
3 Ve 4 numaralı fotoğraflarda ise başparmağın apoyando tekniği ile vuruş ve vuruş sonrası pozisyonu yer almaktadır. Tirando tekniğine göre el tellerden çok daha aşağıda konumlanmakta ve yine vuruş sonrasında parmak bir sonraki tele yaslanmaktadır.
Öğrencilerimin videolarını izlemek için lütfen tıklayınız. İnstagram Piyano Kursu
Gitar kursu için lütfen linke tıklayınız. http://www.rockgitarkursu.com
Piyano Kursu Kadıköy için linke tıklayın.

Kadıköy Gitar Kursu için linke tıklayabilirsiniz.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ses Frekans Aralığı - FREQUENCY RANGE ( Hz )

FX LOOP (Send/Return) Nedir ?

Gitar Dersi Metallica Enter Sandman Notaları Tabları